Andrey Postovoy

Phone: +380 50 473-17-42 +380 97 812-41-08

Listing

Marshala Govorova street, Primorskiy, Odessa for sale
Marshala Govorova street, Primorskiy, Odessa
$330 000 6 2
Uspenskaya street, Primorskiy, Odessa for sale
Uspenskaya street, Primorskiy-Center, Odessa
$699 000 5 2