Tanya Levshina

Phone: +380 95 316-49-02 +380 312 067 296

Listing

Onokovtsyi village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia for sale
Onokovtsyi village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
$170 000 3 2 8 a
Holmok village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia for sale
Holmok village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
$180 000 4 2 9 a
Slavyanskaya naberezhnaya street, Uzhgorod, Zakarpattia for sale
Slavyanskaya naberezhnaya street, Uzhgorod, Zakarpattia
$300 000 4 3 8 a
Serebristaya street, Uzhgorod, Zakarpattia for sale
Serebristaya street, Uzhgorod, Zakarpattia
$350 000 3 2 10 a
Baranintsyi village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia for sale
Baranintsyi village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
$160 000 3 2 10 a
Zagorskaya street, Uzhgorod, Zakarpattia for sale
Zagorskaya street, Uzhgorod, Zakarpattia
$390 000 5 3 6 a
Dalekaya street, Uzhgorod, Zakarpattia for sale
Dalekaya street, Uzhgorod, Zakarpattia
$200 000 5 2 10 a
Sobranetskaya street, Uzhgorod, Zakarpattia for sale
Sobranetskaya street, Uzhgorod, Zakarpattia
$370 000 4 2 6 a