Vitaliy Topchiy

Phone: +380 57 759-45-54 +380 67 574-95-77

Listing

Ilinskaya street, Leninskiy, Kharkov for sale
Ilinskaya street, Leninskiy-Holodnaya Gora, Kharkov
$510 000 3 3 10 a
Elektromehanicheskiy lane, Frunzenskiy, Kharkov for sale
Elektromehanicheskiy lane, Frunzenskiy, Kharkov
$360 000 3 4 15 a
Sokolniki, Dzerzhinskiy, Kharkov for sale
Sokolniki, Dzerzhinskiy-Sokolniki, Kharkov
$2 065 000 4 2 22 a
Sokolniki, Dzerzhinskiy, Kharkov for sale
Sokolniki, Dzerzhinskiy-Sokolniki, Kharkov
$1 800 000 3 2 13 a
KvItucha street, Kievskiy, Kharkov for sale
Kvituchiy lane, Kievskiy-Bolshaya Danilovka, Kharkov
$390 000 4 2 10 a
Robespera lane, Leninskiy, Kharkov for sale
Robespera lane, Leninskiy, Kharkov
$650 000 3 2 10 a
Grizodubovoy street, Kievskiy, Kharkov for sale
Grizodubovoy street, Kievskiy-Bolshaya Danilovka, Kharkov
$500 000 4 2 20 a
Chernyishevskogo street, Kievskiy-Nagornyiy, Kharkov for sale
Chernyishevskogo street, Kievskiy-Nagornyiy, Kharkov
$300 000 3 2
Lenina avenue, Dzerzhinskiy, Kharkov for sale
Lenina avenue, Dzerzhinskiy, Kharkov
$360 000 4 2
Chichibabina street, Dzerzhinskiy-Gosprom, Kharkov for sale
Chichibabina street, Dzerzhinskiy-Gosprom, Kharkov
$160 000 4 2
Sumskaya street, Dzerzhinskiy, Kharkov for sale
Sumskaya street, Dzerzhinskiy, Kharkov
$157 000 4 2
Artema lane, Kievskiy, Kharkov for sale
Artema lane, Kievskiy-Nagornyiy, Kharkov
$160 000 4 2