Feature: gym

Sort by:
Page 1 of 4Next ›
House in Minay village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
Minay village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
$249 000 4 4 21 a
House in Shayan village, Hustskiy, Zakarpattia
Shayan village, Hustskiy, Zakarpattia
$565 400 3 2 3 a
House in Storozhnitsya village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
Storozhnitsya village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
$370 000 4 2 22 a
House in Illicha avenue, Oktyabrskiy, Kharkov
Illicha avenue, Oktyabrskiy-Novaya Bavariya, Kharkov
$350 000 3 2 10 a
House in Grizodubovoy street, Kievskiy, Kharkov
Grizodubovoy street, Kievskiy-Bolshaya Danilovka, Kharkov
$500 000 4 2 20 a
Apartment in Lenina avenue, Dzerzhinskiy, Kharkov
Lenina avenue, Dzerzhinskiy, Kharkov
$360 000 4 2
Apartment in Sumskaya street, Dzerzhinskiy, Kharkov
Sumskaya street, Dzerzhinskiy, Kharkov
$150 000 4 2
House in Krivonosa street, Dnepropetrovsk
Krivonosa street, Industrialnyi, Dnepropetrovsk
$230 000 3 4 6 a
House in Agronomicheskaya street, Dnepropetrovsk
Agronomicheskaya street, Babushkinskiy, Dnepropetrovsk
$400 000 3 2 10.5 a
House in Mezhevaya street, Dnepropetrovsk
Mezhevaya street, Amur-Nizhnedneprovskiy-Kamenka, Dnepropetrovsk
$175 000 7 2 15 a
Apartment in Danilevskogo street, Dzerzhinskiy, Kharkov
Danilevskogo street, Dzerzhinskiy-Nagornyiy, Kharkov
$359 000 3 2
Apartment in Chernyishevskogo street, Kievskiy, Kharkov
Chernyishevskogo street, Kievskiy-Nagornyiy, Kharkov
$450 000 5 3