Feature: sauna

Sort by:
Page 1 of 8Next ›
House in Holmok village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
Holmok village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
$180 000 4 2 9 a
House in Minay village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
Minay village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
$249 000 4 4 21 a
House in Slavyanskaya naberezhnaya street, Uzhgorod, Zakarpattia
Slavyanskaya naberezhnaya street, Uzhgorod, Zakarpattia
$300 000 4 3 8 a
House in Shayan village, Hustskiy, Zakarpattia
Shayan village, Hustskiy, Zakarpattia
$565 400 3 2 3 a
House in Saltovskoe highway, Moskovskiy, Kharkov
Saltovskoe highway, Moskovskiy-Saltovka, Kharkov
$220 000 4 2 6 a
House in Serzhantskaya street, Frunzenskiy, Kharkov
Serzhantskaya street, Frunzenskiy, Kharkov
$210 000 4 3 15 a
House in Illicha avenue, Oktyabrskiy, Kharkov
Illicha avenue, Oktyabrskiy-Novaya Bavariya, Kharkov
$350 000 3 2 10 a
House in Sokolniki, Dzerzhinskiy, Kharkov
Sokolniki, Dzerzhinskiy-Sokolniki, Kharkov
$2 065 000 4 2 22 a
House in Sokolniki, Dzerzhinskiy, Kharkov
Sokolniki, Dzerzhinskiy-Sokolniki, Kharkov
$1 800 000 3 2 13 a
House in Beloy Akatsii street, Dzerzhinskiy, Kharkov
Beloy Akatsii street, Dzerzhinskiy-Sokolniki, Kharkov
$1 000 000 3 5 20 a
House in Grizodubovoy street, Kievskiy, Kharkov
Grizodubovoy street, Kievskiy-Bolshaya Danilovka, Kharkov
$350 000 3 3 12 a
House in Batumskaya street, Dzerzhinskiy, Kharkov
Batumskaya street, Dzerzhinskiy, Kharkov
$380 000 4 4 5 a