Properties in Uzhgorodskiy

Sort by:
House in Onokovtsyi village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
Onokovtsyi village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
$170 000 3 2 8 a
House in Holmok village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
Holmok village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
$180 000 4 2 9 a
House in Minay village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
Minay village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
$249 000 4 4 21 a
House in Minay village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
Minay village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
$116 221 5 2 12 a
Cottage in Baranintsyi village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
Baranintsyi village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
$160 000 3 2 10 a
House in Storozhnitsya village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
Storozhnitsya village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
$370 000 4 2 22 a