Apartments in Lviv, Ukraine

Sort by:
Page 1 of 2Next ›
Apartment in LichakIvska street, Lyichakovskiy, Lviv
Lichakivska street, Lyichakovskiy, Lviv
$360 000 5 2
Apartment in Ivana Franka street, Lyichakovskiy, Lviv
Ivana Franka street, Lyichakovskiy, Lviv
$75 000 3 1
Apartment in Krivchitska Doroga street, Lyichakovskiy, Lviv
Krivchitska Doroga street, Lyichakovskiy, Lviv
$100 000 2 1
Apartment in VIrmenska street, Galitskiy, Lviv
VIrmenska street, Galitskiy, Lviv
$68 000 3 1
Apartment in Varshavska street, Shevchenkovskiy, Lviv
Varshavska street, Shevchenkovskiy-Golosko, Lviv
$150 000 4 1
Apartment in Vyacheslava Chornovola avenue, Shevchenkovskiy, Lviv
Vyacheslava Chornovola avenue, Shevchenkovskiy, Lviv
$127 000 2 1
Apartment in Generala YunakIva street, Zheleznodorozhnyiy, Lviv
Generala YunakIva street, Zheleznodorozhnyiy, Lviv
$90 000 3 2
Apartment in Zelena street, Lyichakovskiy, Lviv
Zelena street, Lyichakovskiy, Lviv
$145 000 3 1
Apartment in Knyazya Leva street, Shevchenkovskiy, Lviv
Knyazya Leva street, Shevchenkovskiy, Lviv
$185 000 4 2
Apartment in Varshavska street, Shevchenkovskiy, Lviv
Varshavska street, Shevchenkovskiy-Golosko, Lviv
$200 000 5 3
Apartment in Stepana Banderi street, Frankovskiy, Lviv
Stepana Banderi street, Frankovskiy, Lviv
$325 000 10 2
Apartment in Generala YunakIva street, Zheleznodorozhnyiy, Lviv
Generala Yunakiva street, Zheleznodorozhnyiy, Lviv
$145 000 3 1