Cottages in Ukraine

Sort by:
Cottage in Izki village, Mezhgorskiy, Zakarpattia
Izki village, Mezhgorskiy, Zakarpattia
$134 782 3 3 7 a
Cottage in Baranintsyi village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
Baranintsyi village, Uzhgorodskiy, Zakarpattia
$160 000 3 2 10 a
Cottage in Beregovaya street, Kominternovskiy-Vapnyarka, Odessa
Beregovaya street, Kominternovskiy-Vapnyarka, Odessa
$120 000 3 2 4 a