Single family home in Kharkiv, Ukraine

Sort by:
‹ PreviousPage 2 of 2
House in KvItucha street, Kievskiy, Kharkov
Kvituchiy lane, Kievskiy-Bolshaya Danilovka, Kharkov
$390 000 4 2 10 a
House in Beloy Akatsii street, Dzerzhinskiy, Kharkov
Beloy Akatsii street, Dzerzhinskiy-Sokolniki, Kharkov
$1 000 000 3 5 20 a
House in Robespera lane, Leninskiy, Kharkov
Robespera lane, Leninskiy, Kharkov
$650 000 3 2 10 a
House in Grizodubovoy street, Kievskiy, Kharkov
Grizodubovoy street, Kievskiy-Bolshaya Danilovka, Kharkov
$500 000 4 2 20 a
House in Grizodubovoy street, Kievskiy, Kharkov
Grizodubovoy street, Kievskiy-Bolshaya Danilovka, Kharkov
$300 000 4 2 8 a
House in Grizodubovoy street, Kievskiy, Kharkov
Grizodubovoy street, Kievskiy-Bolshaya Danilovka, Kharkov
$350 000 3 3 12 a
House in Mitrofanovskaya street, Kievskiy, Kharkov
Mitrofanovskaya street, Kievskiy-Zhuravlevka, Kharkov
$300 000 4 2 7 a
House in Narodovlastiya street, Kievskiy, Kharkov
Narodovlastiya street, Kievskiy-Bolshaya Danilovka, Kharkov
$285 000 4 3 15 a
House in Batumskaya street, Dzerzhinskiy, Kharkov
Batumskaya street, Dzerzhinskiy, Kharkov
$380 000 4 4 5 a
House in Staroshishkovskaya street, Kievskiy, Kharkov
Staroshishkovskaya street, Kievskiy-Shishkovka, Kharkov
$470 000 4 2 9 a
House in Dubravnaya street, Kulinichi, Kharkov
Dubravnaya street, Kulinichi, Kharkov
$170 000 3 2 15 a
House in Petrozavodskaya street, Kharkov
Petrozavodskaya street, Frunzenskiy, Kharkov
$195 000 3 2 8 a