Single family home in Lviv, Ukraine

Sort by:
House in Bryuhovichi village, Shevchenkovskiy, Lviv
Bryuhovichi village, Shevchenkovskiy, Lviv
$190 000 7 3 7 a
House in Polanki village, Zheleznodorozhnyiy, Lviv
Palanki village, Zheleznodorozhnyiy, Lviv
$150 000 3 2 11 a
House in Skole village, Skolevskiy, Lviv
Skole village, Skolevskiy, Lviv
$295 000 10+ 8 6 a
House in Dagestanska street, Zheleznodorozhnyiy, Lviv
Dagestanska street, Zheleznodorozhnyiy-SknilIvok, Lviv
$449 000 6 2 7 a
House in Skripnika street, Syihovskiy, Lviv
Skripnika street, Syihovskiy, Lviv
$270 000 5 2 15 a
House in KnyaginI Olgi street, Frankovskiy, Lviv
KnyaginI Olgi street, Frankovskiy-KulparkIv, Lviv
$420 000 8 1 9 a
House in Knyazya Svyatoslava square, Zheleznodorozhnyiy, Lviv
Knyazya Svyatoslava square, Zheleznodorozhnyiy, Lviv
$199 000 4 2 10 a