TownHouses in Lviv, Ukraine

Sort by:
House in Vesennyaya street, Frankovskiy, Lviv
Vesennyaya street, Shevchenkovskiy-ZamarstinIv, Lviv
$95 250 4 2 2 a
House in Kuzemskogo street, Kamenka-Bugskiy, Lviv
Remenov village, Kamenka-Bugskiy, Lviv
$38 000 3 2 1 a